Drielandsteen

Bij Overdinkel sluit de Hannoversche grens aan bij de Westfalische en het punt waar deze beide Duitse provincies en Nederland elkaar raken noemt men “Drieland”. Beroemd is dan ook de zogenaamde Drielandsteen.

DRIELANDSTEEN. Paalnummer 1

1648, het jaar van de ondertekening van de Vrede van Münster.

Elf jaar later in 1659 werd de markante grenspaal nummer 1, de uit Bentheimer zandsteen bestaande driehoekige paal, Drielandsteen geplaatst. (Rijksmonument). Precies op de plek waar Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en de staatsgrens met Nederland samenkomen.. De steen, met als afbeelding de wapens van het graafschap Bentheim, de provincie Overijssel en bisschop Christoph Bernard von Galen, bisschop van Münster (alias Bommenberend), die de paal in het bewuste jaar liet plaatsen. De ingehakte hoofdletter H van Hannover werd er in 1824 ingehakt. De steen staat tevens symbool voor het samensmelten van de regio’s en de in dit gebied levende mensen.

Ook uit 1659 stamt de zwaar beschadigde zandstenen grenspaal (nr.3) aan de Beerninksweg, vlakbij de Drielandweg.

Drielandsteen
Drielandsteen

Drielandsteen
Drielandsteen

Routenetwerken Twente heeft aan de zandweg een paneel geplaatst met informatie over de Drielandsteen.

Drielandsteen paneel
Drielandsteen paneel

Routenetwerken Twente heeft nu ook de achterkant van het informatiepaneel voorzien van een Duitse en Engelse versie.

Drielandsteen Engels en Duits
Drielandsteen Engels en Duits