Palmpasenoptochten De Lutte, Losser en Overdinkel

prijs
gratis
locatie
Kerken in de gemeente Losser

Op zondag 25 maart worden weer de jaarlijkse Palmpasen optochten gehouden met vooraf een korte viering.

Op palmpasen, de zondag voor pasen, is het in veel plaatsen in NO-Twente gebruikelijk om met een versierde palmpasen (een stok met daarop gelegen een kruis waaraan versierselen zijn aangebracht en bovenop een broodhaantje) deel te nemen aan een heuse optocht door het dorp.

Kinderen met een prachtige versierde palmpasen lopen dan in een optocht, als herinnering aan de intocht van Jezus in Jerusalem.

De Lutte: Om 10.30 uur is er een korte gezinsviering in de kerk, waarbij alle kinderen hun palmpasenstok mee mogen brengen die ook wordt gewijd. Aansluitend vertrekt om 11.00 uur de stoet onder leiding van de Plechelmus Harmonie voor een feestelijke rondgang door het dorp.

Losser: start om 14.00 uur met een oecumenische viering in de R.K. Maria Geboortekerk, Gronausestraat, waarna onder muzikale klanken van de muziekvereniging "Excelsior" de kinderen met hun palmpasenstok een korte ronde door het dorp zullen maken.

Overdinkel: start om 14.00 uur in het Gerardus Majella park, Hoofdstraat 78.