CuSo55+ de heer Harry Nijhuis

prijs
€ 5,00
locatie
Cultureel park Erve Kraesgenberg, Losser

Op dinsdag 27 maart 2018 is de spreker de heer Harry Nijhuis, Streektaalconsulent, in de Böggelschuur te Losser.

Thema: Döt ’t Twents der nog too?

Het Twents, de streektaal van onze regio, is nog altijd bij velen in het dagelijkse leven prominent aanwezig.
Maar voegt ons dialect in de huidige tijd ook iets toe?

  • Is de taal van belang in de omgang en communicatie van alledag?
  • Is het dialect onderdeel van onze eigen identiteit en cultuur?
  • Voegt het Twents iets toe in het bedrijfsleven?
  • Wat doet het met de taalontwikkeling van jongeren?

Allemaal vragen die het gebruik van dialect oproepen. Kortom: döt ’t Twents der nog too? De spreker gaat samen met u nader in op deze vragen en de toekomst van onze streektaal.